1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu orlachata.com.pl jest Marzena Witkowska zamieszkała przy ul. Łęgowej 20, 72-603 Świnoujście-Karsibór.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serveradmin.pl S.C. Rzeszów ul. Staroniwska 73 35-101 tel/fax +48 017 8530774 NIP: 813-352-86-32 REGON: 180279264, funkcjonującego pod adresem www.linuxpl.com

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Datenschutz Site orlachata.com.pl 1 Allgemeines.

1 Operator-Service orlachata.com.pl ist Marzena Witkowska lebte. Ufer 20, 72-603 Swinoujscie-Karsibór.

2 Service führt die Funktionen zum Erhalten von Informationen über Benutzer und deren Verhalten in der folgenden Weise:

a.Durch freiwillig in Formularen eingegebenen Informationen.

b. Durch die Speicherung im Endgerät von Cookies (so genannte. „Cookies”).

c. Durch das Sammeln von Web-Server-Protokolle, die von Web-Host-Provider Serveradmin.pl S.C. Rzeszów ul. Staroniwska 73 35-101 tel/fax +48 017 8530774 NIP: 813-352-86-32 REGON: 180279264, funktioniert bei www.linuxpl.com

2 Die Informationen in Formularen.

1 Service sammelt Informationen freiwillig durch den Benutzer zur Verfügung gestellt.

2 Service können darüber hinaus sparen Sie die Verbindungseinstellungen (Markierung Uhrzeit, IP-Adresse)

3 Daten in der Form sind nicht anders als mit der Zustimmung des Nutzers an Dritte.

4 Die in diesem Formular enthaltenen Daten kann eine Menge von potentiellen Kunden durch den Service Provider in das Register durch den Generalinspektor für den Schutz persönlicher Daten gepflegt registriert sein.

5 Die in diesem Formular enthaltenen Daten werden in der Reihenfolge, die sich aus der Funktion einer bestimmten Form, beispielsweise um auf Ihre Anfrage, Service oder Business-Kontaktverfahren verarbeitet.

6 Die in den Formularen angegebenen Daten weitergeleitet werden können, technisch verfolgt bestimmte Leistungen – insbesondere die Bereitstellung von Informationen über den Inhaber der registrierten Domain-Einheiten Betreiber von Internet-Domain (vor allem Forschung und Academic Computer Network JBR – NASK), Support-Leistungen Zahlungen oder andere Organisationen, mit denen der Betreiber der Website ist in diesem Bereich tätig.

3. Informationen über Dateien Cookies.

1.Der erste Dienst verwendet Cookies.

2. Cookies (so genannte. „Cookies”) sind Computerdaten, insbesondere Textdateien, die auf dem Endgerät eines Benutzers des Service gespeichert werden und sind für den Einsatz mit Web-Sites des Service konzipiert. Cookies enthalten in der Regel den Namen der Website, von der Zeit, speichern sie auf einem Endgerät und einer eindeutigen Nummer.

3. Drittes zamieszczającym auf Service Stellen, die Cookies und den Zugang zu ihnen der End-Gerät ist der Betreiber der Website.

4. Cookies werden für folgende Zwecke verwendet:

a. Statistik, die produzieren, zu verstehen, wie die Service-Benutzer profitieren von Web-Seiten, die die Verbesserung ihrer Struktur und Inhalt ermöglicht helfen. .

b halten Dienst (nach dem Login) der Sitzung, so dass die Benutzer nicht auf jeder Seite des Service neu eingeben Login und Passwort haben;

c. Bestimmung der Benutzerprofil, um es anzuzeigen abgestimmte Materialien Werbenetzwerke, insbesondere die Google-Netzwerk. „Session” (Session-Cookies) und „fixed” (persistente Cookies).

5 Im Service werden in zwei Grundtypen von Cookies verwendet. Cookies „Session” sind temporäre Dateien, die im Endgerät eines Benutzers, um sich abzumelden Zeit, verlassen Sie die Website oder deaktivieren Sie die Software (Web-Browser) gespeichert werden. „Permanente” Cookies werden im Endgerät eines Benutzers für die Zeit der Parameter von Cookies oder ihr Entfernen durch den Benutzer spezifiziert wird.

6 Software, die Web-(Browser) suchen in der Regel standardmäßig ermöglicht die Speicherung von Cookies auf dem Endgerät des Benutzers. Website können Benutzer die Einstellungen in diesem Bereich zu ändern. Internet-Browser, Cookies zu löschen. Sie können auch automatisch blockieren Cookies Details finden Sie in der Hilfe oder Dokumentation Web-Browser.

7 Einschränkungen bei der Verwendung von Cookies beeinflussen können einige der Funktionen auf den Webseiten des Service.

8 Plätzchen am Rande des Service Kunden eingegeben und kann auch durch die Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Dienstes Inserenten und Partnern genutzt werden.

9 Wir empfehlen Ihnen, lesen Sie die Datenschutzrichtlinien dieser Unternehmen zu lernen, wie man die Cookies in Statistiken verwendet verwenden: Datenschutzrichtlinien von Google Analytics

10 Hierzu können Cookies von Werbenetzwerken verwendet werden, insbesondere die Netzwerk Google, um Anzeigen zu der Art und Weise, in der Sie den Service nutzen zugeschnitten anzuzeigen. Zu diesem Zweck können Informationen über den Benutzer Navigationspfad oder die verbleibende Zeit auf der Seite zu halten.

11 In Bezug auf Informationen über Benutzer-Einstellungen von Google Display-Netzwerk gesammelt, können Sie anzeigen und bearbeiten Informationen von Cookies ableiten lassen mit einem Werkzeug: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Server-Logs.

1. Informationen über einige der Verhaltensweisen der Nutzer sind unter den Server-Schicht anzumelden. Diese Daten werden ausschließlich zur Verwaltung der Website und zu gewährleisten, die effizienteste Dienstleistung Hosting-Services verwendet.

2. gesehen Ressourcen werden von URLs identifiziert. Neben dem Schreiben können sein: ein.

a.Zeitpunkt der Anforderung,

b. Antwortzeit,

c. den Namen des Client-Station – Identifizierung durchgeführt durch das HTTP-Protokoll, d. Informationen zu Fehlern, die bei der Umsetzung des HTTP-Transaktion eingetreten ist,

e. URL der Seite vorher vom Benutzer (Referrer-Link) besucht -. wo es hat ein Übergang zu dem Service von Referenz,

f. Informationen über den Browser des Benutzers,

g. IP-Adressinformationen.

3 Diese Zahlen werden nicht mit einzelnen Personen Hand verbunden.

4 Die oben genannten Daten werden nur für die Server-Verwaltung.

5. Veröffentlichung der Daten.

1 Die Daten werden nur im Rahmen der gesetzlich zulässigen Verfügung externen Einheiten gemacht.

2 Identifikationsdaten werden dem einzelnen von der Zustimmung der betreffenden Person durchgeführt werden.

3 Der Betreiber verlangt werden, um Informationen vom Service gesammelt bieten autorisierten Behörden, gesetzliche Anfragen in dem Maße von der Anfrage nachkommt.

6. Dateiverwaltung Cookies – wie in der Praxis zum Ausdruck zu bringen und die Zustimmung zurückziehen?

1 Wenn Sie nicht möchten, dass Cookies erhalten, können Sie Ihre Browser-Einstellungen zu ändern. Wir behalten uns, dass Cookies für Authentifizierungsprozesse, die Sicherheit deaktiviert erforderlich, Wartung Vorlieben kann es schwierig machen, und in extremen Fällen kann die Verwendung der Bahn zu verhindern

2 Um die Einstellungen für Cookies verwalten und aus der folgenden Liste Web-Browser / System auszuwählen, und folgen Sie den Anweisungen:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

site orlachata.com.pl 1 General information.

1 Operator Service orlachata.com.pl is Marzena Witkowska lived at. Riparian 20, 72-603 Swinoujscie-Karsibór.

2 Service performs the functions of obtaining information about users and their behavior in the following way:

a. By voluntarily entered in forms information.

b. By saving in the terminal equipment of cookies (so-called. „cookies”).

c. By collecting web server logs by web host provider Serveradmin.pl S.C. Rzeszów ul. Staroniwska 73 35-101 tel/fax +48 017 8530774 NIP: 813-352-86-32 REGON: 180279264, functioning at www.linuxpl.com

2 The information in forms.

1 Service collects information voluntarily provided by the user.

2 Service may furthermore save the connection settings (marking time, IP address)

3 Data in the form are not made ​​available to third parties otherwise than with the consent of the user.

4 The data contained in this form may be a set of potential customers, registered by the Service Provider in the register maintained by the Inspector General for Personal Data Protection.

5 The data contained in this form are processed in the order resulting from the function of a particular form, for example in order to process your request, service or business contact.

6 The data given in the forms can be forwarded to technically pursuing certain services – in particular, the provision of information about the holder of the registered domain entities operators of Internet domain (primarily Research and Academic Computer Network jbr – NASK), support services payments or other entities with whom the operator of the Site is working in this field.

3 Information about files cookies.

1. Service uses cookies.

2 Cookies (so-called. „Cookies”) are computer data, especially text files that are stored in the terminal equipment of a user of the Service and are designed for use with web sites of the Service. Cookies typically contain the name of the website from which time store them on a terminal device and a unique number.

3. entity zamieszczającym on the end device’s service entity receiving cookies and access to them is the operator of the Site.

4. Cookies are used for the following purposes:

a. produce statistics that help to understand how the Service Users benefit from web pages, which allows improving their structure and content;

b. maintain the session’s service (after logging in), so the user does not have on every page of the Service re-enter login and password;

c. determining the user profile in order to display it matched materials advertising networks, in particular the Google Network.

5 In the Service are used in two basic types of cookies: „session” (session cookies) and „fixed” (persistent cookies). Cookies „Session” are temporary files that are stored in the terminal equipment of a user to log out time, leave the website or disable the software (web browser). „Permanent” cookies are stored in the terminal equipment of a user for the time specified in the parameters of cookies or until their removal by the user.

6 Software to browse the web (browser) usually by default allows storage of cookies in the terminal equipment of the user. Site users can change the settings in this area. Internet browser to delete cookies. You can also automatically block cookies details, see the help or documentation web browser.

7 Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionality available on the websites of the Service.

8 Cookies posted at the edge of the Service User and may be used also by cooperating with the operator of the Service advertisers and partners.

9 We recommend that you read the privacy policies of these companies to learn how to use the cookies used in statistics: Privacy Policy Google Analytics

10 Cookies may be used by ad networks, in particular, the Network Google to display ads tailored to the way in which you use the Service. For this purpose, can maintain information about the user navigation path or the time remaining on the page.

11 In terms of information about user preferences collected by the Google Display Network, you can view and edit information derived from cookies with a tool: https://www.google.com/ads/preferences/

4 server logs.

1 Information about some of the behaviors of users are subject to logon the server layer. These data are used solely to administer the site and to ensure the most efficient service provided hosting services.

2 Viewed resources are identified by URLs. In addition to writing may be:

a. date of request,

b. response time,

c. the name of the client station – identification carried out by the HTTP protocol,

d. information about errors that occurred in the implementation of the HTTP transaction,

e. URL of the page previously visited by the user (referrer link) – where there has been a transition to the Service by reference,

f. information about the user’s browser,

g. IP address information.

3 These figures are not associated with individual persons hand.

4 The above data are used only for server administration.

5 Release of the data.

1 Data are made ​​available to external entities only within the limits allowed by law. 2.identification data will be made available to the individual off the consent of that person. 3 The operator may be required to provide information collected by the Service authorized authorities to comply with lawful requests to the extent resulting from the request.

6 File Management cookies – as in practice to express and retract consent?

1 If you do not wish to receive cookies, you may change your browser settings. We reserve that cookies are disabled required for authentication processes, security, maintenance preferences may make it difficult, and in extreme cases may prevent the use of the web

2 To manage the settings for cookies and select from the list below web browser / system and follow the instructions:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i.Blackberry